Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

O tym dla kogo ryczałt jest możliwą formą opodatkowania decydują dwa główne czynniki, takie jak limity przychodów oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Dodatkowo ze zryczałtowanej formy opodatkowania korzystać nie mogą podmioty rozpoczynające działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników przed rozpoczęciem działalności wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, czynności wchodzące w zakres działalności podatnika.

Z ryczałtu nie może też skorzystać osoba, która była lub jest zatrudniona na umowę o pracę, a zamierza prowadzić własną działalność.

Limity ukazujące dla kogo ryczałt jest dopuszczalną formą opodatkowania wynoszą:
– do 250 000 euro za uzyskane przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie
– do 250 tys. euro za sumę uzyskanych przychodów wszystkich wspólników działalności prowadzonej w formie spółki

Opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego wyklucza działalności prowadzone w zakresie:
– prowadzenia aptek
– kupna i sprzedaży wartości dewizowych
– prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
– udzielania pożyczek pod zastaw
– handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
– wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym

Zatem to dla kogo ryczałt ustalić można na podstawie wykluczenia powyższych czynników, które zabraniają prowadzenia tej formy opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *