Dowody księgowe to dokumenty na podstawie, których dokonuje się zapisów w księgach rachunkowych. Dokumenty księgowe zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny być rzetelne, kompletne oraz wolne od zadłużeń.

Rodzaje dokumentów księgowych:
– zewnętrzne własne – przekazywane są kontrahentowi,
– zewnętrzne obce – otrzymywane od kontrahentów,
– wewnętrzne – dotyczą operacji wewnątrz jednostki,
– rozliczeniowe – ujmują dokonane wczesniej zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych,
– zbiorcze – służą do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów księgowych, które muszą zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,
– zastępcze – wystawia się je do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
– korygujące.

Poprawnie wypełnione dowody księgowe muszą zawierać rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny, określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji gospodarczej, datę dokonania operacji oraz datę wystawienia dowodu, podpis wystawcy dowodu, podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.

Dokumenty księgowe należy sprawdzić pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Dokonać tego może jedynie osoba do tego upoważniona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *