Dowód księgowy to inaczej dokument, który potwierdza zaistniałe wydarzenie gospodarcze, ujęte w ewidencji księgowej. Ze względu na etapy sporządzania, rodzaj przedmiotu ewidencji oraz jednostki, która wystawia dokumenty wyróżnić można dowody księgowe o różnym charakterze. Przykładowo, dowodem księgowym może być wyciąg bankowy, faktura VAT, raport kasowy, a także wniosek o zaliczkę.

Wszelkie papierowe ewidencje rachunkowe stanowią bardzo istotną część przedsiębiorstwa, ponieważ odzwierciedlają zaistniałą w firmie operację gospodarczą. Istota dokumentacji księgowej polega właśnie na tym, że wyniki obserwacji procesów księgowych zachodzących w jednostce gospodarczej utrwalone zostają na piśmie. Sporządzone i zarchiwizowane dokumenty pozostają do użytku nie tylko dla właścicieli spółek, ale także dla organów podatkowych i kontroli, które mogą posiadać wgląd do dokumentacji podmiotów gospodarczych.

Dokumenty w przedsiębiorstwie sporządzać może samodzielnie przedsiębiorca lub powierzy to zadanie ekspertom. W niektórych przypadkach współpraca z biurem rachunkowym będzie o wiele większą korzyścią. Zdalny ekspert pozwoli zaoszczędzić Państwu czas, zoptymalizuje koszta, a także zagwarantuje prawidłowo prowadzone ewidencje księgowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *