Prowadząc firmową księgowość szczególną uwagę należy zwrócić na dział kadr i płac. Znajdują się w nim bowiem informacje dotyczące pracy zatrudnionych przez nas pracowników.

Dokumentacja kadrowo płacowa składa się z 3 części:
– Część A – dokumenty dotyczące ubiegania się o daną posadę np. świadectwo pracy z poprzedniej firmy, akta potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
– Część B – dokumenty, które odnoszą się do przebiegu pracy np. umowa o pracę, orzeczenia lekarskie o zdolności do wykonywania określonej pracy.
– Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia.

Ze względu na wagę tych akt, w przeciwieństwie do pozostałych dokumentów firmowych ich przechowywanie musi trwać nie krócej niż pół wieku. Jest to bardzo istotne, gdyż na podstawie danych na nich zawartych, zatrudniona przez nas osoba może ubiegać o wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne, a w przyszłości to według tych akt przyznawana jej będzie renta bądź emerytura.
Dodatkowo podczas kontroli skarbowej to właśnie te dokumenty będą sprawdzone w pierwszej kolejności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *