• 04 MAJA 20
  • 0

  Elementy rachunkowości

  Każda jednostka zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości w swojej firmie.

  Rachunkowość definiuje się jako system ewidencji, który ujmuje w pieniądzu przekrój poszczególnych podmiotów gospodarczych łącznie z procesami takimi jak produkcja, dystrybucja, konsumpcja, akumulacja.

  Podstawowym elementem składowym rachunkowości jest księgowość i stanowi jej rejestracyjną część.

  Elementy rachunkowości to także:
  – rachunek kosztów
  – sprawozdawczość finansowa

  Te trzy elementy rachunkowości zawierają wiele informacji rachunkowych, a każdy z nich ma inne zadania.

  Księgowość zajmuje się rejestrowaniem zmian w składnikach majątku oraz źródłach ich pochodzenia. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na majątek jednostki gospodarczej.

  Rachunek kosztów, inaczej kalkulacja, polega na ustalaniu kosztu jednostkowego wytworzonego dobra, a także dostatecznej informacji o poniesionych z tego tytułu kosztów.

  Sprawozdawczość finansowa to ostatni z elementów rachunkowości. W jego zakresie przygotowuje się informacje o stanie działalności gospodarczej za pomocą sprawozdań finansowych. Dane pochodzą z ksiąg rachunkowych, tak więc pokazują jasną sytuację nie tylko majątkową, ale również finansową i dochodową jednostki.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply