Założenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z obowiązkiem prowadzenia księgowości. Jednak to jak prowadzi się księgowość, w znacznym stopniu określa trudność obowiązków przedsiębiorcy. Mogą być one znacznie mniejsze, gdy jednostce gospodarczej przysługuje prawo do prowadzenia uproszczonej księgowości. Jednak w przeciwnym przypadku księgowość może być nie lada zmartwieniem.

Do form prowadzenia księgowości zalicza się również pełną księgowość, prowadzoną w formie księgi rachunkowej. Jest to znacznie trudniejszy proces prowadzenia rachunkowości firm, gdyż wymaga prowadzenia wielu skomplikowanych ewidencji księgowych, szczegółowych kartotek oraz rejestrowania każdej operacji gospodarczej. Ta forma księgowości wiąże z sobą także obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania finansowego. W przeciwieństwie do uproszczonej księgowości, księgi rachunkowe są znacznym utrudnieniem w prowadzeniu działalności.

Mniejszym przedsiębiorcom przysługuje przywilej prowadzenia rachunkowości w uproszczeniu. Przedsiębiorstwa uprawnione do prowadzenia księgowości w sposób uproszczony mogą wybrać jedną z trzech możliwości – karty podatkowej, ryczałtu od przychodów oraz księgi przychodów i rozchodów. Każdy uprawniony do korzystania z uproszczonej formy księgowości może wybrać księgę przychodów i rozchodów, ale by korzystać z pozostałych form należy spełnić dodatkowe wymagania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *