Kody GTU to nic innego jak pewien sposób oznaczeń świadczonych usług czy sprzedawanych dóbr. Ma on na celu zakwalifikować je do odpowiedniej z trzynastu grup towarowo-usługowych. Są one ściśle powiązane z JPK_V7, gdyż to właśnie w tym pliku należy te kody wykazać.

Oznacza to, że kody GTU muszą być stosowane przez czynnych podatników VAT, gdy sprzedają lub wykonują usługi, które zawarte są na liście:
– GTU 1 – sprzedaż alkoholu
– GTU 2 – handel paliwem
– GTU 3 – sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych
– GTU 4 – wyroby tytoniowe
– GTU 5 – handel surowcami wtórnymi, odpadami
– GTU 6 – elektronika
– GTU 7 – sprzedaż pojazdów i części
– GTU 8 – wyroby jubilerskie z metali szlachetnych i nieszlachetnych
– GTU 9 – dostawa i wyrób produktów leczniczych
– GTU 10 – dostawa budynków, gruntów i budowli
– GTU 11 – usługi z zakresu przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
– GTU 12 – usługi o charakterze niematerialnym
– GTU 13 – usługi transportowe i gospodarki magazynowej

Należy pamiętać, że obowiązek oznaczania usług oraz towarów kodem GTU należy do sprzedawcy. Nabywca nie musi wykazywać ich w pliku JPK_V7. Dodatkowo nie ma konieczności umieszczania takich kodów na fakturach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *