Przedsiębiorcy posiadający własny biznes dobrze wiedzą jak wiele pieniędzy muszą co miesiąc oddawać fiskusowi. Najczęściej płacone podatki: podatek dochodowy i VAT stanowią jedynie główne daniny, pochłaniające znaczną część przychodów firmy. Poza tymi podatkami, przedsiębiorcy uiszczają inne, np. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek akcyzowy czy podatek od środków transportu.

Oszczędzanie na podatkach nie musi być związane z skomplikowanymi działaniami, często wystarcza ogólne rozeznanie w temacie, aby wybrać odpowiednie dla nas możliwości. Jak więc przedsiębiorca może płacić niższe podatki?

Istnieje kilka sposobów, do których zalicza się m.in.:
– zaliczka uproszczona na podatek dochodowy – przedsiębiorca przez cały rok podatkowy wpłaca zaliczkę w jednej, konkretnej wysokości,
– kwartalne rozliczenie podatku zamiast miesięcznego – możliwe dla małych podatników i przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, a nie prowadzili jej w ciągu dwóch lat poprzedzających założenie firmy,
– korzystanie z ulg podatkowych – sposób ten wykorzystać mogą nowopowstałe firmy. Istnieją dwie ulgi podatkowe dla działalności gospodarczych: ulga dla małych podatników w ramach pomocy de minimis oraz opłacanie składek ubezpieczeniowych na preferencyjnych warunkach.

Warto pamiętać, że wybór sposobu płacenia niższych podatków zależny jest od specyfiki firmy. Nie istnieje idealna metoda optymalizacji podatkowej dla każdej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *