Pełna księgowość to bardzo precyzyjny i skomplikowany system ewidencyjny. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają przede wszystkim osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na złote.

Właściciele często zastanawiają się jak prowadzić pełną księgowość. Decydują się na tę formę rachunkową, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością:
– zatrudnienia profesjonalnego księgowego,
– korzystaniem z usług biura rachunkowego.

Korzystanie z pełnej księgowości gwarantuje uzyskanie wiedzy w zakresie: ewidencji przychodów i kosztów, ewidencji majątku i źródeł jego finansowania, inwentaryzacji majątku i zobowiązań, sprawozdań finansowych i karty wynagrodzeń pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *