• 08 CZE 20
  • 0

  Jak prowadzić pełną księgowość?

  Pełna księgowość to bardzo precyzyjny i skomplikowany system ewidencyjny. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

  Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają przede wszystkim osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na złote.

  Właściciele często zastanawiają się jak prowadzić pełną księgowość. Decydują się na tę formę rachunkową, przedsiębiorca musi liczyć się z koniecznością:
  – zatrudnienia profesjonalnego księgowego,
  – korzystaniem z usług biura rachunkowego.

  Korzystanie z pełnej księgowości gwarantuje uzyskanie wiedzy w zakresie: ewidencji przychodów i kosztów, ewidencji majątku i źródeł jego finansowania, inwentaryzacji majątku i zobowiązań, sprawozdań finansowych i karty wynagrodzeń pracowników.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply