Roczne rozliczenia podatkowe PIT to obowiązkowe zadanie do wykonania przez Polaków na początku każdego roku. Do złożenia deklaracji i rozliczenia podatku dochodowego zobowiązany jest każdy, kto w określonym roku otrzymał wynagrodzenie.

Jak rozliczyć PIT
Pomoc w złożeniu deklaracji PIT

Rozliczanie PIT

Rozliczenie PIT polega na sporządzeniu i złożeniu deklaracji rozliczeniowej w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. W rozliczeniu podatnik wylicza i wykazuje podstawę do zapłaty podatku lub domagania się zwrotu wpłaconej zaliczkami nadwyżki podatku ponad kwoty wynikającej z rozliczenia.
Rozliczenie sporządzane jest na odpowiedniej deklaracji (formularzu) w którym wykazuje się przychody, koszty, dochody, kwotę wolną oraz przysługujące ulgi i odliczenia.

Jak rozliczyć swój PIT

Urząd Skarbowy już kolejny rok na portalu podatkowym udostępnia wstępnie rozliczony PIT dla podatnika będącego osobą fizyczną. Do tego rozliczenia podatnik musi jednak sam dodać ewentualne ulgi odliczenia lub zaznaczyć opcję rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub informacji, iż PIT składa osoba samotnie wychowująca dziecko.

Do usługi można zalogować się profilem zaufanym, e-dowodem, przez aplikację mObywatel lub numerem PESEL i danymi podatkowymi.

Inny wpis, który może Państwa zainteresować: Co to jest podatek CIT?

Osoby, które nie korzystają z ulga ani odliczeń mogą złożyć deklarację w formie przygotowanej przez system. Podobnie jest z osobami, które zapomną o konieczności dokonania rozliczenia z urzędem skarbowym – złożony zostanie dokument w formie opracowanej przez program rządowy, a podatnik straci możliwość skorzystania z ewentualnie przysługującej mu ulgi.
Podczas dokonywania rozliczenia warto skorzystać z pomocy doświadczonej księgowej, która pomoże w prawidłowym dokonaniu rozliczenia z zastosowaniem przysługujących odliczeń.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z porad i usług naszego biura rachunkowego.

Kto musi składać deklarację PIT

Składanie deklaracji PIT jest obowiązkowe dla wszystkich osób fizycznych, które w poprzednim roku uzyskały dochód z tytułu wykonywania pracy.

Czy urząd skarbowy sam rozlicza PIT?

Urząd Skarbowy przygotowuje wstępną deklarację PIT, obowiązkiem podatnika jest zalogowanie się do systemu, zweryfikowanie poprawności dokonanych rozliczeń oraz dodanie informacji o ulgach, z których chce skorzystać czy zaznaczeniu, że podatnik rozlicza się wraz z małżonkiem lub jako samotna matka.

Konsekwencje niezłożenia PIT

Jeśli podatnik nie złoży w terminie deklaracji PIT, system automatycznie wyśle w jego imieniu deklarację przygotowaną przez US, odbierając tym samy możliwość skorzystania z ulg.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *