W trakcie prowadzenia firmy nastąpić mogą pewne czynności, które spowodują że przedsiębiorca zmuszony będzie do tymczasowego zawieszenia działalności. Czynnikami wpływającymi na tę decyzje może być wiele m.in. sytuacja finansowa lub choroba.

Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie zawieszone, to w tym przypadku właściciel firmy zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Z reguły decyzja w sprawie uśpienia biznesu podejmowana zostaje przez zarząd bezwzględną ilością głosów, jednak zdarzyć się może że w statucie spółki zawarte zostały postanowienia, które muszą zostać wykonane przy procedurze.

Wspólnik zobowiązany jest do złożenia wniosku KRS-Z62 we właściwej siedzibie sądu lub nadanie w urzędzie pocztowym na specjalny adres. Dokument powinien zawierać informacje dotyczące firmy oraz datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej.

Wraz z formularzem dołożyć należy oświadczenie uchwały organu oraz poświadczenie, że rzeczywiście w firmie nie są zatrudniani pracownicy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *