O tym jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US najczęściej dowiedzieć chcą lub muszą się osoby, które:
– starają się o kredyt lub tego kredytu chcą udzielić,
– chcą uzyskać dotacje.

Zaświadczenie o niezaleganiu potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Urzędy Skarbowe wymagają na ogół sporządzenia wniosku na odpowiednim druku przez każdego we własnym zakresie. Opłata za samo zaświadczenie o niezaleganiu w US wynosi 21 zł.

W przypadku, gdy osoba znajduje się za granicami kraju lub nie ma możliwości odwiedzenia Urzędu Skarbowego, może skorzystać z pomocy firmy zajmującej się załatwieniem wszystkich formalności. Przedstawiciel, który będzie Państwa reprezentował doskonale wie jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w US szybko i bez komplikacji.

Proponowane usługi obejmuje zarówno złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie na terenie Krakowa lub Warszawy, jak również odbiór zaświadczenia i przekazanie go do Klienta.

Uzyskanie zaświadczenia nie powinno zająć dłużej niż 7 dni.

Korzyścią z powierzenia sprawy zaświadczenia pełnomocnikowi jest uzyskanie pieczątki, która poświadcza oryginalność dokumentu i jest często wymagana w wielu urzędach administracyjnych lub bankach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *