Zakończenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może nastąpić dopiero po zakończeniu procesu likwidacji. Pierwszym etapem koniecznym do zamknięcia działalności jest podjęcie odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia likwidacji jest wybór likwidatora, czyli osoby odpowiedzialnej za całość procesu. To on będzie od tej pory reprezentował spółkę w likwidacji.

Czas likwidacji, poprzedzający ostateczne zamknięcie działalności, służy do zakończenia wszystkich bieżących spraw spółki. Likwidator jest zobowiązany do uregulowania zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa – po ogłoszeniu likwidacji, wierzyciele mają czas na zgłoszenie wszystkich swoich roszczeń. Majątek spółki nie może zostać rozdysponowany między wspólników, dopóki zobowiązania nie zostaną w pełni uregulowane.

Do obowiązków likwidatora należy też dopełnienie wszystkich procedur urzędowych. Likwidacja musi zostać zgłoszona w sądzie rejestrowym, ZUS i Urzędzie Skarbowym. Poza tym, konieczne jest sporządzenie sprawozdań finansowych takich, jak bilans otwarcia i zamknięcia likwidacji.

Likwidator ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zaniechanie obowiązków, dlatego tak ważne jest, aby cały proces został przeprowadzony w prawidłowy sposób, zgodnie z przepisami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *