• 22 CZE 20
  • 0

  Jak zdobyć Kartę Polaka?

  Aby uzyskać Kartę Polaka trzeba podjąć pewne kroki i spełniać pewne wymagania, które będą prowadzić do jej wydania.

  Jak zdobyć Kartę Polaka ?

  Należy:
  1. Zapisać się na rozmowę z konsulem:
  – poprzez internet
  – pocztą

  2. W odpowiednim terminie osobiście złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka:
  – wniosek musi być wypełniony w języku polskim zgodnie z objaśnieniami
  – wypełniony wniosek należy własnoręcznie podpisać
  – do wniosku dołączyć aktualne i spełniające wymogi zdjęcie

  3. Przygotować oryginały i kopie dokumentów świadczących o polskim pochodzeniu

  4. Wniosek musi być przygotowany starannie, bez żadnych skreśleń i poprawek

  5. Osoba składająca wniosek powinna złożyć podpis w obecności konsula na deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego

  6. Rozmowa z konsulem przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim

  7. Na rozmowę z konsulem zostaje przyjęta osoba, która posiada wszystkie niezbędne dokumenty, ponieważ niekompletny wniosek nie zostanie przyjęty

  8. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób powyżej 65. roku życia

  9. Postępowanie w sprawie przyznania karty jest bezpłatne

  10. Złożenie dokumentów w imieniu osoby małoletniej dokonują oboje rodziców, bądź opiekunowie prawni.

  Osoby starsze, powyżej 65, roku życia na rozmowę z konsulem mogą umówić się telefonicznie w konsulacie na wizytę w tej sprawie.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply