Aby uzyskać Kartę Polaka trzeba podjąć pewne kroki i spełniać pewne wymagania, które będą prowadzić do jej wydania.

Jak zdobyć Kartę Polaka ?

Należy:
1. Zapisać się na rozmowę z konsulem:
– poprzez internet
– pocztą

2. W odpowiednim terminie osobiście złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka:
– wniosek musi być wypełniony w języku polskim zgodnie z objaśnieniami
– wypełniony wniosek należy własnoręcznie podpisać
– do wniosku dołączyć aktualne i spełniające wymogi zdjęcie

3. Przygotować oryginały i kopie dokumentów świadczących o polskim pochodzeniu

4. Wniosek musi być przygotowany starannie, bez żadnych skreśleń i poprawek

5. Osoba składająca wniosek powinna złożyć podpis w obecności konsula na deklaracji o przynależności do Narodu Polskiego

6. Rozmowa z konsulem przeprowadzana jest wyłącznie w języku polskim

7. Na rozmowę z konsulem zostaje przyjęta osoba, która posiada wszystkie niezbędne dokumenty, ponieważ niekompletny wniosek nie zostanie przyjęty

8. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób powyżej 65. roku życia

9. Postępowanie w sprawie przyznania karty jest bezpłatne

10. Złożenie dokumentów w imieniu osoby małoletniej dokonują oboje rodziców, bądź opiekunowie prawni.

Osoby starsze, powyżej 65, roku życia na rozmowę z konsulem mogą umówić się telefonicznie w konsulacie na wizytę w tej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *