Podmiotami zobowiązanymi do sporządzenia sprawozdania finansowego są: przedsiębiorstwa, które ze względu na wysokość przychodów lub status prawny oraz przedsiębiorstwa dowolnie decydujące się na ewidencjonowanie księgami rachunkowymi. Z racji na zaistniałe zmiany warto dowiedzieć się, jak złożyć sprawozdanie finansowe w 2020.

Elementy sprawozdania finansowego pozostają niezmienne, a są nimi:
1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat
3. Informacja dodatkowa

oraz dołączenia, czyli sprawozdanie z:
– działalności,
– płatności na rzecz administracji publicznej,
– działalności grupy kapitałowej,
– działalności jednostki dominującej,
– badania biegłego rewidenta.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiadają:
– członkowie zarządu spółek kapitałowych
– wspólnicy prowadzący sprawy spółki
– komplementariusze
– likwidatorzy
– członkowie organów zarządzających innych jednostek.

W praktyce zamknięciem ksiąg rachunkowych spółki zajmuje się księgowa, ponieważ to ona najlepiej wie jak złożyć sprawozdanie finansowe w 2020. Można również jednorazowo skorzystać z pomocy księgowych profesjonalnej firmy.

Od 1 października 2018 roku obowiązuje składanie sprawozdania wyłącznie w formie elektronicznej.

O ile do tej pory dotyczyło to tylko jednostek, które zgłoszone są do rejestru przedsiębiorców KRS, to od roku 2020 forma ustrukturyzowana składania zeznania finansowego dotyczyć będzie również podatników CIT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *