Wiele osób stara się o przyznanie Karty Polaka – nie jest to dziwne biorąc pod uwagę fakt, że daje ona wiele przywilejów cudzoziemcom w Polsce. Jakie są największe korzyści z posiadania takiego dokumentu?

Dzięki Karcie Polaka obcokrajowiec może:
– bezpłatnie starać się o wizę uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej,
– bezpłatnie złożyć wniosek o otrzymanie polskiego obywatelstwa,
– podejmować legalną pracę w Polsce i zakładać tu działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy,
– korzystać w nagłych sytuacjach z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce,
– korzystać z bezpłatnego systemu oświaty w Polsce, na takich samych zasadach, jak Polacy (ma więc też prawo do ubiegania się o stypendia),
– ubiegać się w pierwszej kolejności o środki z budżetu przeznaczone na pomoc Polakom za granicą.

Wyrobienie Karty Polaka wymaga odpowiedniego wypełnienia wniosku oraz zebrania kompletu dokumentów. W formalnej części procedury można skorzystać z pomocy specjalistycznych biur, które zajmują się takimi sprawami. Mogą one zadbać o odpowiednie przygotowanie dokumentów i aplikacji o Kartę Polaka. Dzięki temu osoba starająca się o Kartę może przygotować się na inną część procedury – rozmowę z konsulem RP, przeprowadzoną w języku polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *