• 04 GRU 18
  • 0

  Karta Polaka uprawnienia

  Karta Polaka to dokument, który może zapewnić wiele korzyści. Przysługuje osobom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, ale są w szczególny sposób związane z narodem polskim.

  Kto może otrzymać Kartę Polaka? Przysługuje ona obywatelom państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR. Aby ją otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty w konsulacie RP.

  Ważnym pytaniem jest, jakie uprawnienia niesie ze sobą Karta Polaka? Jej posiadacz:
  – może bezpłatnie starać się o polską wizę,
  – może bezpłatnie starać się o polskie obywatelstwo,
  – ma prawo starać się o zezwolenie na pobyt stały,
  – jest upoważniony do otrzymywania świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w Polsce (po uprzednim złożeniu wniosku o pobyt stały),
  – może ubiegać się o pomoc finansową przeznaczoną dla Polaków za granicą,
  – ma możliwość legalnego podjęcia pracy na terenie RP, bez dodatkowych zezwoleń,
  – może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na takich samych zasadach, jak jej obywatele,
  – może korzystać z polskiego systemu oświaty,
  – w stanach nagłych może korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce,
  – jest upoważniony do korzystania z 37-procentowej zniżki na przejazdy koleją, oraz bezpłatnego wstępu do wielu muzeów państwowych.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply