Karta Polaka jest dokumentem przyznawanym obcokrajowcom, którzy wykażą swój szczególny związek z polskim narodem. Uprawnienia, jakie z sobą niesie są szczegółowo określone przez ustawę o Karcie Polaka z dnia 7 września 2007 roku.

Aby otrzymać Kartę Polaka, konieczne jest złożenie wniosku i innych dokumentów w konsulacie RP odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania starającego się. Oprócz tego, że konieczne jest prawidłowe wypełnienie wniosku (czytelnie, po polsku, bez żadnych skreśleń), dołączyć do niego trzeba komplet dokumentów. Mają one dowodzić “polskości” wnioskodawcy. Co to oznacza?

Aby przekonać konsula o swoim związku z narodem polskim, warto w aplikacji zawrzeć dokumenty, które potwierdzą polskie pochodzenie starającego się o Kartę lub jego rodziców/dziadków. Przydatne mogą się okazać również zaświadczenia od oficjalnych organizacji polonijnych, które potwierdzą zaangażowanie wnioskodawcy w polską kulturę, obyczaje i tradycje oraz działalność na rzecz mniejszości polskiej.

Koniecznym warunkiem do otrzymania Karty Polaka jest również pomyślny przebieg rozmowy obcokrajowca z polskim konsulem. Prowadzona po polsku, dotyczy przede wszystkim zagadnień związanych z polską historią, kulturą i obyczajami.

Karta Polaka może zostać wydana tylko osobie, która jest obywatelem kraju powstałego po rozpadzie ZSRR (lub posiada status bezpaństwowca w takim kraju).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *