Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług, czyli podatkiem od wartości dodanej. Dotyczy on nie tylko sprzedawców, ale również nabywców, gdyż jest on naliczany do wartości netto transakcji.

Podatek VAT można podzielić na dwa rodzaje:

  • Podatek należny, czyli opodatkowanie sprzedaży usług i towarów, który trafia do urzędu skarbowego.
  • Podatek naliczony, czyli opodatkowanie naliczone przez sprzedawcę/ osobę świadczącą dane usługi.

Ustawa o VAT jasno przewiduje kto ma obowiązek płacić VAT. Podatek od towarów i usług płacić muszą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wszystkie działalności producentów, usługodawców czy handlowców, rolników i wolnych zawodów działają dla celów VAT. Warto jednak wyróżnić małych podatników, którzy mogą wybrać metodę kasową rozliczenia VAT, jeżeli w poprzednim roku podatkowym wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty przewidzianej w ustawie.

Aktualnie w Polsce obowiązują stawki 23% (która jest podstawową stawką podatku VAT), 8%, 5% oraz 0%. W zależności od typu produktu stawka się zmienia.

Kiedy trzeba zapłacić podatek VAT?

W wypadku rozliczenia miesięcznego (JPK_V7M) jest to do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Kwartalne rozliczenie VAT (JPK_V7M) do 25 dnia miesiąca za I i II miesiąc kwartału należy złożyć część ewidencyjną, a do 25 dnia miesiąca po kwartale należy złożyć część ewidencyjną i deklaracyjną za całość. VAT-UE składa się do 25 dnia miesiąca za miesiąc, w którym wystąpiła transakcja. VAT_OSS na ostatni dzień miesiąca po zakończonym kwartale, natomiast VAT IOSS na ostatni dzień miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *