Od 13 marca 2020 r. trwa obowiązkowa kwarantanna, którą wywołał koronawirus a zasiłek chorobowy, co z nim i kto może go otrzymać?

Państwowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby, która:
– jest zakażona,
– jest chora na chorobę zakaźną,
– jest podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną,
– miała styczność ze źródłem tak zwanego biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Za czas nieobecności w pracy z powodu kwarantanny lub izolacji przysługuje wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Są to świadczenia wypłacane przez płatnika składek lub ZUS.

Zasiłek obejmuje jednak tylko te osoby, których choroba jest poświadczona przez lekarza lub inspektora sanitarnego.

Osoby dobrowolnie decydujące się na powstrzymanie od pracy, nie otrzymują żadnych świadczeń pieniężnych w razie choroby.

W przypadku pracowników pierwszy okres finansowania zasiłku leży w obowiązkach zakładu pracy, po upływie 33 dni, a w przypadku osób powyżej 50 roku życia-14 dni, ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS.

Osoby, które spędzają czas kwarantanny lub choroby w domu, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 80% podstawy wynagrodzenia. Zatrzymanie chorego w szpitalu, oznacza niższe świadczenia- w wysokości 70% podstawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *