Koszty prowadzenia działalności gospodarczej odgrywają niezwykle istotną rolę w kształtowaniu się wyniku finansowego, przez co wpływają na funkcjonowanie danej firmy, umożliwiając jej w przyszłości osiągnięcie rozwoju i sukcesu. 
 
Koszty ponoszone przez firmy są na ogół ewidencjonowane, nie tylko do analizy finansowej, lecz do celów podatkowych. Sytuacja ma miejsce w przedsiębiorstwach prowadzących księgowość w formie księgi rachunkowej oraz księgi przychodów  i rozchodów. W pozostałych firmach, gdzie stosuje się zryczałtowane formy księgowości, nie ma obowiązku ewidencji ponoszonych przez jednostkę kosztów. Ma to zaletę, ponieważ przedsiębiorca ma mniej obowiązków. Z drugiej strony brak nadzoru nad tą kwestią, może utrudniać podejmowanie dobrych decyzji finansowych lub utrudniać ocenę prowadzonej działalności 
 
Koszty, jakie firmy ponoszą w celu osiągnięcia przychodów są istotną dziedziną. Zajmowanie się nią oraz całą księgowością, powinno się zlecać właściwym osobom, czyli najlepiej księgowej, a jeszcze lepiej biuru rachunkowemu. Dlaczego tak? Otóż prowadzenie księgowości w formach, umożliwiających ewidencjonowanie kosztów jest trudne dla osób nie posiadających odpowiednich kompetencji. Stąd też powinno się księgowość w formie KPiR czy ksiąg rachunkowych, zlecać fachowcom, a najlepiej biurom rachunkowym, gdyż tak jest najtaniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *