Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca spółką kapitałową, w myśl przepisów Ustawy o rachunkowości zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że spółka nie może rozliczać się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i musi prowadzić tzw. „pełną rachunkowość”.

Księgi rachunkowe w spółce z o.o. należy otworzyć w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia pierwszego zdarzenia mającego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym. Dotyczy to spółki z o.o. w organizacji (nie będącej jeszcze zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym). Rejestracja spółki w KRS powoduje zmianę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i nabycie przez nią osobowości prawnej. W momencie, w którym spółka zostaje wpisana do rejestru, staje się ona podmiotem praw i obowiązków spółki z o.o. w organizacji. Jeśli chodzi o rachunkowości spółki z o.o. w organizacji i spółki z o.o. zarejestrowanej w KRS, stanowi ona pod tym względem ten sam podmiot, dlatego nie zamyka się ksiąg rachunkowych spółki z o.o. w organizacji. Spółka z wpisem w KRS kontynuuje prowadzenie ksiąg spółki w organizacji.

Spółka z o.o., która rozpoczyna działalność w drugiej połowie roku ma możliwość połączenia ksiąg rachunkowych za tę część roku z księgami roku następnego. Ma to również związek ze sprawozdaniem finansowym, które będzie sporządzone za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Decyzję o wydłużeniu pierwszego roku obrotowego spółki musi określać odpowiedni dokument – umowa spółki lub jej statut.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *