Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej firmy. Może ona być w postaci uproszczonej co najczęściej dotyczy małych i średnich firm oraz w formie pełnej.

Pełna księgowość obowiązuje w spółkach kapitałowych, czyli w spółce z o.o. jak i akcyjnej oraz komandytowej i komandytowo – akcyjnej bez względu na wysokość obrotów. Tę formę muszą także prowadzić przedsiębiorstwa, w których został przekroczony określony limit obrotów na koniec roku. Jest ona dość skomplikowana więc warto zlecić ją wykwalifikowanemu podmiotowi.

Księgowość uproszczona jest dla firm, które w danym roku obrotowym nie przekroczyły w przeliczeniu na walutę polską 1,2 mln euro. Może być prowadzona w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest znacznie prostsza od pełnej księgowości, a także mniej kosztowna. Przedsiębiorca sam może rozliczać się w tej formie jednak jest zobowiązany do znajomości wielu przepisów, a w przypadku popełnionego błędu sam za niego odpowiada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *