Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą bardzo często decydują się na samodzielne zajęcie się firmowymi rozliczeniami. Księgowość firmy to jednak zagadnienie niezwykle problematyczne. Trudności związane z jej prowadzeniem sprawiają, że wielu przedsiębiorców popełnia błędy, z których Fiskus wyciąga przykre konsekwencje, zazwyczaj w formie kary grzywny.
Mając to na uwadze prowadzenie księgowości dla jednoosobowej działalności gospodarczej także warto powierzyć specjalistom, a więc biuru rachunkowemu bądź samodzielnemu księgowemu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy skoncentrować się na własnej działalności, a więc na tym co dla firmy jest najważniejsze, czyli na generowaniu zysku. Specjaliści natomiast przejmą za nas wszelkie obowiązki formalne, a więc prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzanie deklaracji podatkowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie deklaracji ZUS itd.
Decyzje o wyborze konkretnej jednostki księgowej warto poprzedzić sprawdzeniem, czy podmiot przez nas wybrany posiada certyfikację księgową oraz obowiązkową polisę ubezpieczeniową, w ramach której możemy ubiegać się o odszkodowanie w razie popełnienia błędu i narażenia naszej firmy na przykre konsekwencje ze strony Urzędu Skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *