Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego właściciela firmy, nawet tej niewielkiej. Małe firmy zobligowane są do prowadzenia uproszczonej księgowości, związanej głównie z obliczaniem podatku. Są to przedsiębiorstwa, których przychód z działalności w ubiegłym roku nie przekroczył 1,2 mln euro. Opodatkowanie przedsiębiorcy prowadzącego małą księgowość to 18 %, 19 % lub 32 %. Jest to podstawa do rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym. 
 
Księgowość dla małych firm prowadzona jest z wykorzystaniem jednego z trzech sposobów: 
1. Karty podatkowej – polega na comiesięcznym płaceniu stałej kwoty. Wysokość stawki zależna jest m.in. od ilości mieszkańców danej miejscowości. Sposób ten dotyczy niewielkiej grupy przedsiębiorców. 
2. Książki przychodów i rozchodów – jej celem jest sumowanie przychodów i kosztów, a później płaceniu podatku od ich różnicy. Jeśli firma zawiesza działalność lub nie przynosi zysków nie ma obowiązku płacenia podatku. Jest to najpopularniejsza metoda prowadzenia uproszczonej księgowości. 
3. Ryczałt ewidencjonowany – stawka podatku zależna jest od wysokości przychodu (bez naliczania kosztów). 
 
Księgowość prowadzona przez małe firmy jest prostsza od tej prowadzonej przez większe przedsiębiorstwa. Te drugie z kolei zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *