Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową regulowaną przez Kodeks Spółek Handlowych. Księgowość sp. z o.o. obowiązkowo musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość uzyskiwanych przez spółkę przychodów. Taki obowiązek posiada też spółka akcyjna.

Księgi rachunkowe składają się z:
– dziennika, w którym ewidencjonuje się każde zdarzenie gospodarcze, mające miejsce w przedsiębiorstwie,
– kont księgi głównej,
– kont ksiąg pomocniczych,
– zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
– wykazu składników aktywów i pasywów.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do corocznego sporządzania sprawozdania finansowego z działalności spółki.

Księgowość sp. z o.o. prowadzona może być przez zatrudnionego księgowego lub biuro rachunkowe. My oferujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę księgową w atrakcyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasz specjalista przedstawi pełną ofertę usług oraz odpowie na każde pytanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *