• 14 LIP 20
  • 0

  Księgowość sp. z o.o.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową regulowaną przez Kodeks Spółek Handlowych. Księgowość sp. z o.o. obowiązkowo musi być prowadzona w formie ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość uzyskiwanych przez spółkę przychodów. Taki obowiązek posiada też spółka akcyjna.

  Księgi rachunkowe składają się z:
  – dziennika, w którym ewidencjonuje się każde zdarzenie gospodarcze, mające miejsce w przedsiębiorstwie,
  – kont księgi głównej,
  – kont ksiąg pomocniczych,
  – zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
  – wykazu składników aktywów i pasywów.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do corocznego sporządzania sprawozdania finansowego z działalności spółki.

  Księgowość sp. z o.o. prowadzona może być przez zatrudnionego księgowego lub biuro rachunkowe. My oferujemy naszym Klientom profesjonalną obsługę księgową w atrakcyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasz specjalista przedstawi pełną ofertę usług oraz odpowie na każde pytanie.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply