• 02 LUT 16
  • 0

  Księgowość spółki jawnej

  Obecnie obowiązujące przepisy wskazują na obowiązek powszechnego prowadzenia księgowości w przypadku przedsiębiorstw. Rozróżnić możemy dwa rodzaje księgowości: pełną i uproszczoną. Wybór któregokolwiek z tych rodzai uwarunkowany jest kilkoma czynnikami, do których zaliczyć możemy: rodzaj prowadzonej działalności, formę opodatkowania i w końcu wysokość przychodów.

  Zamierzasz prowadzić działalność w formie spółki jawnej i zastanawiasz się jaki rodzaj księgowości będziesz musiał prowadzić? Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą i niebędąca inną spółką handlową. Nie posiada ona również osobowości prawnej, ale za to poszczycić się może własnym majątkiem, który stanowią wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

  Jeżeli chodzi o kwestie księgowości, to początkowo spółka jawna nie musi prowadzić jej w formie pełnej. Zobligowana jest do tego dopiero po przekroczeniu ustawowego limitu dochodów, który na chwilę obecną wynosi 1 200 000 euro (w przeliczeniu na polską walutę).

  Masz jakieś pytania związane z księgowością spółki jawnej? Skontaktuj się z nami i uzyskaj wszelkie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply