W Polsce osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na podstawie pełnej i uproszczonej księgowości. Przedsiębiorcy mogą wybrać z której formy korzystać jednak nie w każdym przypadku.

Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody w danym roku rozrachunkowym nie przekroczyły określonego w przepisach limitu. Księgowość uproszczona może być prowadzona w trzech formach – karcie podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość, czyli księgi rachunkowe to rozbudowany i skomplikowany system ewidencji każdego zdarzenia mającego miejsce w przedsiębiorstwie. Zobowiązane do jej prowadzenia są spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne oraz wszystkie podmioty, które przekraczają limit uproszczonej księgowości. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.

Zapraszamy do skorzystania z usług księgowych oferowanych przez nasza firmę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *