Każde przedsiębiorstwo zobligowane jest do prowadzenie ewidencji księgowej oraz dokonywania zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych mających miejsce w firmie. Rachunkowość dzieli się na uproszczoną i pełną, której prowadzenie narzucone jest odgórnie na niektóre formy prawne oraz podmioty, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro.

Uproszczona księgowość dzieli się na trzy podstawowe formy: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany oraz książka przychodów i rozchodów. Księgowość uproszczona jest mało kosztowna i łatwa w prowadzeniu oraz pozwala na monitorowaniu zdarzeń gospodarczych. Niestety nie wszyscy mogą ją prowadzić i nie pozwala ona dokonywać szerszej i dogłębnej analizy ekonomicznej. Można ją prowadzić samodzielnie jednak obliguje to nie tylko do konieczności poświęcenia czasu, ale także znajomości obowiązujących procedur i rozporządzeń.

Księgowość uproszczona jest idealnym rozwiązaniem dla niewielkich firm, które generują niewiele dokumentów, można ją prowadzić samodzielnie lub zlecić ją podmiotowi zewnętrznemu. Jeżeli znajdzie się biuro, opierające swój cennik na liczbie dokumentów będziemy ponosić niewielkie koszty związane z rachunkowością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *