Prowadzenie księgowości jest obowiązkiem każdej jednostki gospodarczej, bez względu na to jaka jest to firma. Oczywiście księgowość w firmach może być prowadzona na różne sposoby. Albo w formie pełnej, albo w przypadku mikro firm w formie uproszczonej.

Księgowość w formie pełnej obowiązuje w wszystkich firmach, gdzie przekracza się limit prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości także w spółkach kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) oraz spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych, bez względu na wysokość obrotów.

Księgowość w mikro firmach, prowadzonych w odpowiednich formach prawnych prowadzona jest w formie uproszczonej. Zaletą tej formy księgowości jest znacznie prostsza procedura prowadzenia ewidencji księgowej oraz znacznie mniejsze koszty jej prowadzonej.

Księgowość można prowadzić na różne sposoby. Trzeba jednak wiedzieć, że możliwość wyboru pomiędzy nimi jest ograniczona przepisami prawnymi.

Prowadzisz księgowość pełną lub uproszczoną! Zleć prowadzenie jej nam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *