Prowadzenie księgowości może odbywać się na różnych zasadach. Dla przedsiębiorców prowadzących spółki jawne, partnerskie oraz dla osób prowadzących działalność zarejestrowaną w CEIDG dostępne są uproszczone metody prowadzenia księgowości – karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy księga przychodów i rozchodów. Niestety nawet działające w tych formach przedsiębiorstwa nie zawsze mogą korzystać z przywileju prowadzenia uproszczonej księgowości. Otóż wszystkie spółki po przekroczeniu limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Limit ten jak na razie wynosi 1 200 000 euro, który dla celów polskich przedsiębiorców przelicza się na złote.

Bez względu na wysokość rocznych przychodów netto, do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są prawie wszystkie spółki handlowe czyli – spółka akcyjna, z o.o., komandytowa, komandytowo-akcyjna. Jednak obowiązek prowadzenia tej formy księgowości nie dotyczy tych przedsiębiorców. Pełna księgowość to obowiązująca forma prowadzenia rachunkowości w stowarzyszeniach i fundacjach czy jednostkach otrzymujących dotacje z budżetów państwa.

Dokładna lista osób zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości zawarta jest w Ustawie o Rachunkowości – nadrzędnym dokumencie w Polsce, definiującym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *