W przypadku likwidacji spółki często pojawia się pytanie, od jakich składników majątkowych likwidator będzie musiał zapłacić VAT.

Likwidacja spółki a VAT, który do tej pory przy jakichkolwiek zakupach ruchomości był odliczany musi zostać doliczony do ich sprzedaży.

Co do zasady odliczony VAT trzeba opodatkować, a dokładniej oznacza to, że jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku przy zakupie towarów to po zakończeniu działalności wszelkie ruchomości takie jak: towary, środki trwałe- będą musiały być opodatkowane VAT.

Istotne jest to, że opodatkowanie stosuje się do towarów objętych spisem z natury, do których wcześniej podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku. Przy czym nie ma znaczenia czy podatnik z tego prawa skorzystał czy nie.

Obowiązek opodatkowania dotyczy towarów posiadanych przez spółkę w trakcie jej zamknięcia.

W praktyce zdarza się tak, że podatnik przed formalnym zamknięciem likwidacji sprzeda wszystkie towary objęte spisem z natury. Remanent likwidacyjny jest wtedy zerowy, a wówczas bardzo ważne jest, aby do ostatniej składanej deklaracji dotyczącej podatku VAT dołączyć informację, w którym dniu zakończono działalność i że wartość towarów, które powinny być objęte spisem wynosi 0 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *