• 20 MAR 19
  • 0

  Likwidacja spółki

  Do dokonania likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest przeprowadzenie jej procesu likwidacyjnego. Otwarcie likwidacji spółki następuje w dniu powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Wówczas do nazwy spółki dołącza się człon “w likwidacji”.

  Likwidatorami są zazwyczaj członkowie Zarządu, chyba że inaczej stanowi umowa spółki.
  Do zadań likwidatorów należy między innymi:
  – ogłoszenie rozwiązania spółki,
  – ogłoszenie likwidacji,
  – wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności,
  – sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
  – złożenie uchwały o rozwiązaniu spółki i innych dokumentów do sądu rejestrowego,
  – złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

  Warto podkreślić, że w przypadku braku możliwości zaspokojenia potrzeb wierzycieli konieczne jest złożenie wniosku o upadłość. W przeciwnym razie likwidatorzy poniosą odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z zaniechania tej czynności. Ich odpowiedzialność jest taka sama jak członków Zarządu.

  Nasza firma oferuje pomoc w przeprowadzaniu likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chcą Państwo, aby ktoś przeprowadził Was przez procedurę likwidacyjną serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply