Do dokonania likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest przeprowadzenie jej procesu likwidacyjnego. Otwarcie likwidacji spółki następuje w dniu powzięcia uchwały o rozwiązaniu spółki. Wówczas do nazwy spółki dołącza się człon “w likwidacji”.

Likwidatorami są zazwyczaj członkowie Zarządu, chyba że inaczej stanowi umowa spółki.
Do zadań likwidatorów należy między innymi:
– ogłoszenie rozwiązania spółki,
– ogłoszenie likwidacji,
– wezwanie wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności,
– sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
– złożenie uchwały o rozwiązaniu spółki i innych dokumentów do sądu rejestrowego,
– złożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru.

Warto podkreślić, że w przypadku braku możliwości zaspokojenia potrzeb wierzycieli konieczne jest złożenie wniosku o upadłość. W przeciwnym razie likwidatorzy poniosą odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z zaniechania tej czynności. Ich odpowiedzialność jest taka sama jak członków Zarządu.

Nasza firma oferuje pomoc w przeprowadzaniu likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli chcą Państwo, aby ktoś przeprowadził Was przez procedurę likwidacyjną serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *