Początek działalności gospodarczej to dla większości przedsiębiorców jeden z najlepszych momentów w czasie całego cyklu firmy. Przedsiębiorca decydując się na którąś ze spółek osobowych posiada możliwość wyboru formy księgowania swoich operacji gospodarczych. W większości przypadków biznesmeni wybierają uproszczoną księgowość, zwaną inaczej małą ze względu na łatwe i tanie prowadzenie.
Księgowość w dużej mierze opiera się na ustaleniu odpowiedniej zaliczki odprowadzanej do Urzędu Skarbowego, w tym celu wykorzystuje się trzy formy zaliczające się do małej księgowości.

Pierwszą metodą jest Karta Podatkowa będąca najprostszą formą ustalenia zaliczki. W tym przypadku bierze się pod uwagę liczbę zatrudnianych pracowników, rodzaj prowadzonej działalności oraz liczbę mieszkańców w miejscowości, której prowadzona jest działalność. Karta podatkowa występuje w formie tabeli, z której przedsiębiorca po dopasowaniu swoich danych odczytuje wartość zaliczki odprowadzanej do US.

Drugą metodą jest Ryczałt od Przychodów Ewidencjonowanych. Jak sama nazwa mówi ryczałt, a więc istnieją stawki ryczałtowe dopasowane do poszczególnych profili działalności. Przedsiębiorca zobowiązany jest przy tym wyborze ustalać zaliczkę do US według odpowiedniej stawki bez możliwości odliczenia od uzyskanych przychodów wszelkich kosztów.

Trzecią – ostatnią metodą jest Księga Przychodów i Rozchodów będąca dla wielu osób najlepszym rozwiązaniem. Prowadząc księgowość w tej właśnie formie właściciel obliguje się do dokonywania zapisów księgowych na odpowiednich kontach oraz systematycznie księgować wszystkie powstałe w jednostce przychody i koszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *