Plan kont księgowych przyjmowany jest w danym podmiocie gospodarczym celem uporządkowania ewidencji operacji gospodarczych. Stosowany jest w jednostkach, które mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Plan kont uwzględnia przepisy prawa, a także potrzeby zarządzających. Często plany kont są do siebie podobne w różnych przedsiębiorstwach, nie ma bowiem jednego wzorca planu.

Zakładowy plan kont powinien składać się z wykazu kont księgi głównej, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont pomocniczych oraz powiązania ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej.

Celem sprawnego rozliczania kosztów w każdej jednostce organizacyjnej firmy, należy dokonać takiej modyfikacji zakładowego planu kont, aby pozwalał na bieżące kontrolowanie kosztów ponoszonych przez poszczególne jednostki. Niezbędne jest więc stworzenie w firmie zasad rozliczania kosztów według miejsc ich powstawania. Z tej przyczyny możliwe będzie kontrolowanie ich poziomu w dowolnym momencie, bez prowadzenia dodatkowych ewidencji.

Modyfikacja zakładowego planu kont bez względu na datę podjęcia decyzji, związana jest z jedną zasadą – nowy wykaz kont stosowany jest od pierwszego dnia danego roku obrotowego. Oznacza to, że najlepszym momentem na przegląd planu kont i jego ewentualną aktualizację jest koniec roku obrotowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *