Karta podatkowa jest to jedna z form opodatkowania, która jest najprostsza w prowadzeniu. Wynika to z faktu, iż opodatkowanie kartą podatkową jest stałe, a przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia księgowości, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

rozliczenia na zasadach karty podatkowej
Pomoc w prowadzeniu karty podatkowej

Na czym polega karta podatkowa

Korzystanie z formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa, polega na odprowadzaniu stałe, z góry określonej, zryczałtowanej stawki podatku. Na jej wartość nie ma wpływu ani generowany dochód ani obroty firmy. Jest ona określana przez naczelnika urzędu skarbowego i wpływ mają na nią:

  • charakter prowadzonej działalności i branża,
  • liczba zatrudnionych pracowników,
  • wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Inny wpis, który może Państwa zainteresować: Księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej.

Firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej zwolnieni są z obowiązku prowadzenia księgowości, płacenia podatku VAT oraz składania deklaracji podatkowych i JPK.

Kto może stosować kartę podatkową

Karta podatkowa to forma opodatkowania, z której korzystać mogą spółki osobowe i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność jeśli:

  • kontynuują opodatkowanie w tej formie*
  • prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej wymienioną w art. 23 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • nie prowadzą innej działalności,
  • ich małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie i rozlicza się inną formą opodatkowania
  • nie wytwarzają wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej kary podatkowej lub innej formy opodatkowania, albo poszukują Państwo wsparcia w zakresie jej prowadzenia – zapraszamy do współpracy,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.