Karta podatkowa jest to jedna z form opodatkowania, która jest najprostsza w prowadzeniu. Wynika to z faktu, iż opodatkowanie kartą podatkową jest stałe, a przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia księgowości, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

rozliczenia na zasadach karty podatkowej
Pomoc w prowadzeniu karty podatkowej

Na czym polega karta podatkowa?

Korzystanie z formy opodatkowania, jaką jest karta podatkowa, polega na odprowadzaniu stałe, z góry określonej, zryczałtowanej stawki podatku. Na jej wartość nie ma wpływu ani generowany dochód ani obroty firmy. Jest ona określana przez naczelnika urzędu skarbowego i wpływ mają na nią:

  • charakter prowadzonej działalności i branża,
  • liczba zatrudnionych pracowników,
  • wielkość miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Inny wpis, który może Państwa zainteresować: Księgowość jednoosobowej działalności gospodarczej.

Firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej zwolnieni są z obowiązku prowadzenia księgowości, płacenia podatku VAT oraz składania deklaracji podatkowych i JPK.

Kto może stosować kartę podatkową?

Karta podatkowa to forma opodatkowania, z której korzystać mogą spółki osobowe i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność jeśli:

  • kontynuują opodatkowanie w tej formie*
  • prowadzą działalność podlegającą opodatkowaniu w formie karty podatkowej wymienioną w art. 23 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • nie prowadzą innej działalności,
  • ich małżonek nie prowadzi działalności w tym samym zakresie i rozlicza się inną formą opodatkowania
  • nie wytwarzają wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Jeśli potrzebują Państwo porady dotyczącej kary podatkowej lub innej formy opodatkowania, albo poszukują Państwo wsparcia w zakresie jej prowadzenia – zapraszamy do współpracy!

Na czym polega karta podatkowa?

Karta podatkowa jest to jedna z form opodatkowania, która jest najprostsza w prowadzeniu. Wynika to z faktu, iż opodatkowanie kartą podatkową jest stałe, a przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia księgowości, składania zeznań podatkowych czy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Czy firmy rozliczające się wg karty podatkowej składają JPK?

Firmy rozliczające się na podstawie karty podatkowej zwolnieni są z obowiązku prowadzenia księgowości, płacenia podatku VAT oraz składania deklaracji podatkowych i JPK.

Co reguluje rozliczanie karty podatkowej?

Art. 23 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *