Księgowość jest słowem często zamiennie używanym do terminu rachunkowość. Chociaż oba dotyczą podobnej kwestii, mają różne znaczenie. Rachunkowość jest systemem, którego zadaniem jest gromadzenie, przetwarzanie i dostarczanie informacji o stanie finansowym jednostki gospodarczej. Natomiast księgowość stanowi system ewidencji, zachodzących w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych jest zależna od formy w jakiej prowadzona jest rachunkowość. Dlatego też może być bardziej rozbudowana (w przypadku prowadzenia pełnej rachunkowości) lub uproszczona (w przypadku prowadzenia uproszczonych metod rachunkowości).

Księgowość w mniejszych przedsiębiorstwach prowadzi się w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy księgi przychodów i rozchodów. Taki sposób jest prosty i pozwala przedsiębiorcom na samodzielne zajmowanie się tą kwestią. Jednak w większych przedsiębiorstwach, księgowość prowadzi się w księgach rachunkowych. W takim przypadku ewidencji operacji gospodarczych dokonuje się, na specjalnie przeznaczonych do tego kontach księgowych, których wykaz zawiera opracowany zakładowy plan kont. Samo zapisywanie operacji gospodarczych, czyli “właściwa księgowość” to zaledwie podstawy prowadzenia księgowości w firmach. Dlatego też w większości przypadków powierza się to zadanie specjalistom, czyli biurom rachunkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *