Na czym polega księgowość spółki z o.o.? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych posiadających osobowość prawną. Fakt ten zobowiązuje ją do prowadzenia księgowości w formie pełnej, czyli dokonywania ewidencji każdej złotówki przepływających przez firmę.

Księgowość spółki z o.o. zobowiązuje do zapisów wszelkich przepływów gotówkowych i bezgotówkowych w firmie.

Warto również zaznaczyć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga sporządzenia oraz złożenia sprawozdania finansowego przedstawiającego sytuacje finansową podmiotu.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

  • rachunek zysków i strat, czyli zestawienie wszystkich operacji finansowych przeprowadzonych przez firmę w danym roku;

  • bilans, czyli zestawienie wszystkich aktywów i pasywów przedstawiających stan majątku firmy;

  • informacje dodatkowe, czyli wszystkie dane dotyczące działalności spółki, których nie umieszczono w rachunku zysków i strat ani w bilansie.

Czy najtańsza księgowość dla spółki z o. o. jest dobrym rozwiązaniem? Nasze biuro rachunkowe posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy mogą liczyć na elastyczny cennik usług uzależniony od ilości dokumentów księgowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *