Nowy Ład wprowadza dużo zmian podatkowych, które zaczną obowiązywać już od stycznia 2022 roku. Zmiany będą dotyczyły każdego obywatela, zarówno przedsiębiorcy, pracownika, jak i emeryta.

Oto zestawienie kilkunastu głównych zmian:
1. Zmiana w sposobie wyliczania i wysokości składki zdrowotnej w firmach, terminie jej płatności oraz likwidacja możliwości odliczania jej części od podatku.
2. Nałożenie na wynagrodzenie członków zarządu składki zdrowotnej w wysokości 9%.
3. Podwyższenie kwoty minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3010 zł brutto w ramach umowy o pracę, a przy umowie zleceniu do stawki 19,70zl brutto za godzinę.
4. Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do kwoty 30 000 zł i podwyższenie drugiego progu podatkowego do kwoty 120 000 złotych.
5. Wprowadzenie nowej podatkowej „ulgi dla klasy średniej”.
6. Zmiany w sposobie rozliczania zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem.
7. Zmiany w opodatkowaniu i ulgach dla samotnych rodziców.
8. Wprowadzenie nowej podatkowej „ulgi dla rodzin 4+”.
9. Wprowadzenie nowej podatkowej „ulgi dla seniorów”.
10. Podwyższenie wysokości zasiłku za okres pobytu w szpitalu do 80%.
11. Wprowadzenie nowych zasad w ustalaniu okresu zasiłkowego.
12. Nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku umożliwienia płatności bezgotówkowych wraz z wprowadzeniem „ulgi na terminal płatniczy”.
13. Zmiany w wykupie samochodu z leasingu do majątku prywatnego.
14. Obniżenie limitu transakcji gotówkowych pomiędzy firmami do kwoty 8 000 złotych.

One Thought on “Nowy Ład zmiany w podatkach”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *