Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników jest zgłoszenie ich do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dotyczy to oczywiście osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Jeżeli pracownik został zgłoszony do ubezpieczeń, obowiązkiem przedsiębiorcy jest obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne od każdego wynagrodzenia. Składki na ubezpieczenie społeczne (rentowe, emerytalne, wypadkowe, chorobowe) ustala się od wysokości wynagrodzenia brutto. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się na podstawie wynagrodzenia brutto pomniejszonego o płacone przez pracowników składki na ubezpieczenie społeczne.

Ustalanie składek na ubezpieczenie społeczne może być oparte na innych zasadach, gdy pracownik chorował. Jeżeli pobierał w tym czasie wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne od tych kwot . W takim przypadku zmienne są także zasady, dotyczące wyliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę tą oblicza się tylko od wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego przez przedsiębiorcę.

Obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jest ważnym obowiązkiem, którego nie można zaniedbać. Ten i wiele innych z zakresu kadr i płac warto powierzyć specjalistom. Zainteresowanych tą możliwością, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *