Panująca aktualnie w kraju sytuacja, ze względu na koronawirusa jest trudna, zarówno dla obywateli, organów rządzących jak i dla przedsiębiorców.

Wprowadzenie ustawy koronawirusowe oraz licznych zakazów, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce, odbiły się szerokim echem na polskich przedsiębiorstwach.

Panująca sytuacja zmusza do określenia tego, jakie są obowiązki pracodawcy koronawirus. Obowiązki pracodawcy koronawirus nieco zmodyfikował, a organy rządzące przekazują je w ustawie koronawirusowej.

Podstawowym obowiązkiem pracodawców jest stosowanie się do zaleceń wydawanych na bieżąco przez organy państwowe:
– Wojewodę – w stosunku do organów administracji rządowej i państwowych osób prawnych oraz organów samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych.
– Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody – w stosunku do innych podmiotów niż wyżej wymienione, w tym przedsiębiorców.
– Głównego Inspektora Sanitarnego – w stosunku do wszystkich pracodawców.

Każda decyzja powyższych organów, ze względu na ciężką sytuację, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Pracodawcy na tym etapie rozwoju koronawirusa w Polsce, mają obowiązek zlecenia pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe, natomiast jeśli praca wykonywana jest w miejscu zatrudnienia, obowiązkowo muszą zostać zapewnione odpowiednie warunki higieniczne pracownikom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *