• 17 MAR 20
  • 0

  Obowiązki pracodawcy koronawirus

  Panująca aktualnie w kraju sytuacja, ze względu na koronawirusa jest trudna, zarówno dla obywateli, organów rządzących jak i dla przedsiębiorców.

  Wprowadzenie ustawy koronawirusowe oraz licznych zakazów, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w Polsce, odbiły się szerokim echem na polskich przedsiębiorstwach.

  Panująca sytuacja zmusza do określenia tego, jakie są obowiązki pracodawcy koronawirus. Obowiązki pracodawcy koronawirus nieco zmodyfikował, a organy rządzące przekazują je w ustawie koronawirusowej.

  Podstawowym obowiązkiem pracodawców jest stosowanie się do zaleceń wydawanych na bieżąco przez organy państwowe:
  – Wojewodę – w stosunku do organów administracji rządowej i państwowych osób prawnych oraz organów samorządu terytorialnego i innych jednostek organizacyjnych.
  – Prezesa Rady Ministrów na wniosek wojewody – w stosunku do innych podmiotów niż wyżej wymienione, w tym przedsiębiorców.
  – Głównego Inspektora Sanitarnego – w stosunku do wszystkich pracodawców.

  Każda decyzja powyższych organów, ze względu na ciężką sytuację, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

  Pracodawcy na tym etapie rozwoju koronawirusa w Polsce, mają obowiązek zlecenia pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe, natomiast jeśli praca wykonywana jest w miejscu zatrudnienia, obowiązkowo muszą zostać zapewnione odpowiednie warunki higieniczne pracownikom.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply