Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzający obowiązkowy split payment od listopada.

Projekt ustawy jest konsekwencją decyzji derogacyjnej wydanej w lutym 2019 r. przez Radę Unii Europejskiej, na podstawie której Polska uzyskała możliwość wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

Kogo dotyczy obowiązkowy split payment od listopada? Wprowadzony system podzielonej płatności dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych między podmiotami, które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce i których wartość przekracza 15 000 zł.

Obowiązkiem stosowania podzielonej płatności objęte zostaną wyznaczone prawnie towary oraz usługi.

Warto wspomnieć o tym, że firmy zagraniczne rozliczające się za pomocą przelewów bankowych, których transakcje podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w Polsce.

Przedsiębiorcy zobowiązani będą do zamieszczenia na fakturze stosownej informacji o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Projekt zmiany do ustawy VAT informuje o tym, że split payment stosowany będzie w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy podatkowej lub księgowej w zakresie split payment to oferujemy swoją pomoc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *