Zapewne każdy z Państwa, zanim otworzył działalność gospodarczą, był zatrudniony w jakiejś firmie. Zatem zdają sobie Państwo sprawę z tego, jak ważne dla pracownika okazuje się rzetelne prowadzenie jego dokumentacji. Na podstawie akt dotyczących stosunku pracy pracownik otrzymuje bowiem świadczenia socjalne, a w późniejszym czasie rzutuje to również na jego emeryturę.
Do dokumentów księgowych zalicza się między innymi karty ewidencji i listę płac, zaświadczenia lekarskie odnośnie badań okresowych oraz oświadczenia o odbytych urlopach i pobranych świadczeniach.

Istota dokumentacji kadrowo-płacowej wpływa na długi okres, przez który należy je przechowywać, a trwa on aż 50 lat. Dodatkowo akta te muszą być gromadzone w miejscu, które zapewni im całkowite bezpieczeństwo, a więc ochroni je przed wszelkiego typu uszkodzeniami, zniszczeniami, kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Mając na uwadze problematykę tej kwestii nasza firma pragnie zaoferować profesjonalne usługi księgowe. Wśród oferowanych przez nas usług będą mogli znaleźć Państwo również obsługę działu kadr i płac. Oferujemy rzetelne prowadzenie firmowej dokumentacji, które pozwoli skupić się Państwu na działalności własnej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *