W Polsce na obecną chwilę funkcjonuje bardzo liczne grono przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym. W Polsce możemy wyróżnić dwa obszary księgowości, a mianowicie księgowość uproszczona oraz księgowość pełna. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć ich istotę.

Księgowość uproszczona jest formą księgowości, która może być prowadzona przez osoby fizyczne prowadzące swoją działalność, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, jak również spółki partnerskie pod warunkiem, że przychody netto nie przekroczyły 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską zgodnie z obowiązującym kursem NBP.

Formami księgowości uproszczonej są:
– karta podatkowa,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość jest nieco bardziej sformalizowanym oraz skomplikowanym systemem prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych, który pozwala na precyzyjne analizowanie oraz kontrolowanie sytuacji finansowej w firmie.

Warto wiedzieć, iż pełna księgowość (potocznie zwana księgami handlowymi, bądź księgami rachunkowymi), musi być prowadzona przez firmy, które przekroczyły 2 000 000 euro przychodu w roku ubiegłym. Prócz tego bez względu na przychody, do jej prowadzenia zobowiązane są jednostki organizacyjne (np. banki), spółki akcyjne, jak również spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W razie pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *