• 10 MAR 21
  • 0

  Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

  Na każdej firmie spoczywa obowiązek prowadzenia rzetelnie i prawidłowo ksiąg oraz ewidencji. Najczęściej czynności rachunkowe powierza się na zewnątrz firmy, aby właściciel przedsiębiorstwa mógł odciążyć się z formalności i skupić na głównych aspektach firmy. Prowadzenie rozliczeń, sprawozdań, obliczanie należnego podatku i wszelkie inne podobne obowiązki tego typu wymagają dużej wiedzy i znajomości prawa podatkowego, które i tak stale ulega modyfikacji. Nawet najmniejszy błąd w prowadzeniu ksiąg może nieść za sobą fatalne skutki finansowe.

  Zlecenie zadania profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, który może wziąć na siebie odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy może okazać się o wiele lepsze. Czemu biuro księgowe ma odpowiadać za błędy w dokumentach? Ponieważ szansa na rzeczywiste popełnienie w druku błędu jest znikoma. Zachęcamy więc przyszłych lub już obecnych właścicieli przedsiębiorstw do skorzystania z naszej usługi.

  Zapraszamy do konsultacji i zapoznania się z pełną ofertą naszego biura rachunkowego.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply