Często osoby, które prowadzą działalność gospodarczą decydują się na współpracę z biurem rachunkowym. Każdy przedsiębiorca czy to powierzający prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów czy ksiąg rachunkowych, jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie urząd skarbowy. Może nie każdy właściciel firmy jest tego świadomy, ale przekazując księgowość w ręce specjalistów, nie jest on zwolniony z odpowiedzialności podatkowej za skutki popełnionych błędów w rozliczeniach.

Biuro rachunkowe, któremu zostały przekazane obowiązki księgowe nie odpowiada za zobowiązania podatkowe. Zleceniodawca może jedynie domagać się wypłaty odszkodowania za szkody poniesione w związku z wadliwym prowadzeniem księgowości. Chcąc otrzymać odszkodowanie musi on określić zakres powierzonych biuru obowiązków, wykazać błędy popełnione przez pracowników biura oraz wskazać związek między nieprawidłowościami a poniesionymi stratami.

Biuro posiada obowiązkowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z wykonywanej działalności, dlatego jest to niejako gwarancja bezbłędnych rozliczeń. Jednak odpowiedzialność ponosi tylko za swoje błędy, a nie błędy popełnione przez przedsiębiorcę zlecającego obsługę księgową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *