Nasze biuro rachunkowe OPTIMA oferuje prowadzenie uproszczonej księgowości w formie KPiR. W imieniu klientów zajmujemy się ewidencją księgową w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Oferta prowadzenia KPIR:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
  • sporządzanie rocznych ewidencji, zestawień, deklaracji
  • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług
  • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT
  • wypełnienie deklaracji miesięcznych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • reprezentowanie klienta w czasie kontroli podatkowej
  • doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej

Kto ma prawo prowadzenia księgowości w formie KPiR?

Ten sposób ewidencji księgowej może być wybrany przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie będące własnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości określonego limitu w przeliczeniu na złotówki (obecnie 2 000 000 euro).

Biuro rachunkowe Kraków

Biuro rachunkowe OPTIMA

Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu księgowości, prawa i podatków.

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę ekspertów, którzy od wielu lat współpracują z przedsiębiorcami z całej Polski.

Call Now Button