PROMOCJA DLA OSÓB PRZENOSZĄCYCH DO NAS KSIĘGOWOŚĆ!

Oferujemy pomoc w zakresie zmiany biura rachunkowego - wybierz nasze biuro rachunkowe!

Nasze biuro rachunkowe OPTIMA oferuje kompleksową pomoc w zakresie pełnej księgowości. Od wielu lat świadczymy usługi, które pomagają wypełniać przedsiębiorcom obowiązki księgowe i podatkowe.

Prowadzenie pełnej księgowości z naszym biurem rachunkowym opiera się na jasnych zasadach współpracy oraz atrakcyjnej ofercie usług księgowych.

Oferta prowadzenia pełnej księgowości

 • Opracowanie zakładowego planu kont.
 • Opracowanie Polityki Rachunkowości.
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Sporządzanie deklaracji, rozliczeń w zakresie podatku
  dochodowego (CIT) i podatku od towarów i usług (VAT).
 • Przesyłanie JPK do urzędu skarbowego.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z
  miesięcznym naliczaniem amortyzacji.
 • Sporządzanie bilansów, rachunków wyników.
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.
 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocnych
  zarządzaniu jednostką.

Kogo dotyczy obowiązek prowadzenia pełnej księgowości?

Prowadzenie jej jest obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i dotyczy:

 • spółek prawa handlowego – z o.o.,
 • spółek akcyjnych,
 • spółek komandytowych,
 • spółek jawnych,
 • spółek partnerskich oraz cywilnych osób fizycznych,
 • osób fizycznych.

Spółki partnerskie i cywilne oraz osoby fizyczne, których dochód przekroczył próg 2 milionów euro rocznych przychodów netto, mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Biuro rachunkowe Kraków

Biuro rachunkowe OPTIMA

Oferujemy kompleksową pomoc z zakresu księgowości, prawa i podatków.

Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę ekspertów, którzy od wielu lat współpracują z przedsiębiorcami z całej Polski.

Call Now Button