Umowa o pracę stanowi czynność prawną polegającą na złożeniu zgodnych oświadczeń przez pracownika i pracodawcę zobowiązujących do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Obowiązkiem pracodawcy wynikającym z zawartej umowy o pracę jest wypłata określonego wynagrodzenia.

Warto zaznaczyć, że umowa o pracę powinna zostać sporządzona na piśmie.

Umowa o pracę może zostać rozwiązana:
– na mocy porozumienia stron,
– za wypowiedzeniem
– bez wypowiedzenia,
– po upływie czasu, na który została zawarta,
– z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę:
– 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
– 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
– 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w zakresie obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstw. W ramach usług przygotujemy umowę o pracę oraz całą dokumentację związaną z zatrudnieniem pracownika lub rozwiązaniem z nim umowy o pracę.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *