• 23 MAR 20
  • 0

  Opracowanie rachunku zysków i strat

  Analizując rachunek zysków i strat można wyodrębnić elementy obejmujące różne pozycje, których zawartość informacyjna dotyczy podobnych elementów działalności jednostki. Mianowicie można wyróżnić:
  – poziom podstawowych operacji
  – poziom pozostałych operacji
  – działalność finansową
  – wynik finansowy

  Opracowanie rachunku zysków i strat zgodnie z ustawą może być w:
  – wariancie porównawczym,
  – wariancie kalkulacyjnym.

  Każdy z tych wariantów rachunku prezentowany jest w układzie pionowym, który umożliwia ukazanie przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów oraz odjęcie od nich kosztów ich uzyskania i uwzględnia kolejno inne koszty i przychody.

  Przedstawiam Państwu poniżej opracowanie rachunku zysków i strat.

   

  RZiS

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply