Analizując rachunek zysków i strat można wyodrębnić elementy obejmujące różne pozycje, których zawartość informacyjna dotyczy podobnych elementów działalności jednostki. Mianowicie można wyróżnić:
– poziom podstawowych operacji
– poziom pozostałych operacji
– działalność finansową
– wynik finansowy

Opracowanie rachunku zysków i strat zgodnie z ustawą może być w:
– wariancie porównawczym,
– wariancie kalkulacyjnym.

Każdy z tych wariantów rachunku prezentowany jest w układzie pionowym, który umożliwia ukazanie przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów oraz odjęcie od nich kosztów ich uzyskania i uwzględnia kolejno inne koszty i przychody.

Przedstawiam Państwu poniżej opracowanie rachunku zysków i strat.

 

RZiS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *